Syntaj Duro AD

:: Strona Główna : Syntaj Duro AD

 

Obszary zastosowania

 

Przemysł spożywczy, w szczególności przetwórstwo mięsne i rybne, rzeźnie, mleczarnie, browary, przemysł chemiczny, kuchnie, magzazyny, łaźnie, laboratoria itp. Odpowiednie zarówno do suchych jak i wilgotnych środowisk. Do użytku wewnątrz.

 
 

Opis

 

SYNTAJ DURO AD jest kolorową posadzką o antypoślizgowej powierzchni. Charakteryzuje się niezwykle wysoką odpornością, a więc polecana jest szczególnie w miejsca wymagające powierzchni odpornej mechanicznie, chemicznie i termicznie.

 
 

Odporność na ślizganie

 

Stopień antypoślizgowości posadzki SYNTAJ DURO AD to R10-R11 w zależności od sposobu aplikacji warstwy zamykającej. Wybór posadzki musi mieć na względzie bezpieczeństwo użytkownika i wymogi norm higienicznych. Podany stopień antypoślizgowości ma charakter orientacyjny.

 

Certyfikaty / atesty

 

Reakcja na ogień wraz z klasyfikacją ogniową (EN 13501-1) i testy parametrów mechanicznych zgodne z europejską specyfikacją techniczną EN 13813. W celu sprawdzenia odporności chemicznej należy zapoznać się z tabelą dostępną na życzenie. Produkt posiada Atest Higieniczny.

 
 

 

Kolor i wzornictwo

 

SYNTAJ DURO AD jest dostępny w ośmiu standardowych kolorach.

 
 

Konserwacja

 

Bezspoinowa posadzka nie posiada porów. Regularna konserwacja i czyszczenie polepszy wygląd i trwałość posadzki. Do utrzymania czystości posadzki zalecamy stosowanie profesjonalnych płynów do mycia marki Syntaj.

 

 
 

Właściwości

 
 •  Łatwa w czyszczeniu
 •  Możliwość czyszczenia parą ( przy grubości posadzki 9mm)
 •  Możliwość układania posadzki SYNTAJ DURO AD na świeżym betonie ( min. 7 dniowe sezonowanie)
 •  Matowa
 •  Bezspoinowa
 •  Nienasiąkliwa
 •  Wysoka odporność mechaniczna
 •  Wysoka odporność chemiczna
 •  Antypoślizgowa powierzchnia
 •  Wygodna
 •  Ekologiczna

Właściwości techniczne

 
Wytrzymałość na zginanie F10
Wytrzymałość na ściskanie C30
Odporność na ścieranie BCA AR 0.5
Twardość powierzchni SH70

Odporność na uderzenie

IR20

Przyczepność

B 2.0

Odporność chemiczna

CR9, CR10, CR11, CR12

Reakcja na ogień

Bfl-s1 (EN 13501-1)

Testy higieniczne

Posiada atest PZH

Odporność termiczna

-15 ̊C - 75 ̊C dla grubości posadzki 4mm

-40 ̊C - 85 ̊C dla grubości posadzki 6mm

-40 ̊C - 120 ̊C dla grubości posadzki 9mm

  

Czas utwardzania

 
Ruch pieszy w 20oC 24 godziny
Pełne utwardzenie 7 dni
 

Nie należy dopuścić do kontaktu z wodą lub odczynnikami chemicznymi zanim posadzka nie zostanie całkowicie utwardzona.

 

 

 

 

Uwagi

 

SYNTAJ dokłada wszelkich starań, aby informacje i rady zawarte w Kartach Charakterystyki Produktów i Kartach Charakterystyki Systemów i Kartach Charakterystyki były adekwatne i poprawne. Informacje te podane są zgodnie z obecnym stanem naszej wiedzy oraz w najlepszej wierze celem scharakteryzowania zastosowania produktu i doradztwa klientowi, nie przedstawiają one jednak gwarancji własności produktu i nie stanowią prawnej umowy kontraktowej. Firma SYNTAJ nie ma kontroli nad wyborem swoich produktów dla określonych zastosowań w określonych okolicznościach i warunkach. Ważne jest, by klient/użytkownik upewnił się osobiście, iż produkt jest odpowiedni dla specyficznego zastosowania w specyficznych warunkach zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności należy zwrócić uwagę na naturę, skład i temperaturę podłoża, jak również warunki otoczenia, zarówno podczas aplikacji/utwardzania materiału, jak i w trakcie jego użytkowania. Firma nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwy dobór produktu przez osoby trzecie do określonego zastosowania w określonych warunkach. Nasze produkty sprzedawane są według standardowych warunków sprzedaży SYNTAJ. Wszyscy klienci i użytkownicy powinni zapoznać się z najnowszą dokumentacją produktu.. 

 

 

 

Systemy

posadzkowe

syntaj

Produkowane w oparciu o najnowsze technologie i surowce najwyższej jakości.

Certyfikat Jakości SGS

ISO 9001:2008