Syntaj Elastico

:: Strona Główna : Syntaj Elastico

 

Obszary zastosowania

 

Do profesjonalnego użytku. Stosowana w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, obiektach użyteczności publicznej, służby zdrowia, szpitalach, szkołach, w ośrodkach oświatowo-wychowawczych, zakładach karnych, kompleksach sportowych. Do użytku wewnątrz.

 
 

Opis

 

SYNTAJ ELASTICO jest kolorową posadzką poliuretanową o gładkiej matowej powierzchni.

 
 

Odporność na ślizganie

 

SYNTAJ ELASTICO posiada gładka powierzchnię. Wybór posadzki musi mieć na względzie bezpieczeństwo użytkownika oraz wymogi norm higienicznych i BHP.

 

Certyfikaty / atesty

 

System Elastico został przebadany zgodnie z wymogami europejskiej specyfikacji technicznej EN 13813 zarówno pod kątem właściwości mechanicznych, jak i reakcji na ogień. Produkt posiada atest PZH.

 
 

 

Kolor i wzornictwo

 

SYNTAJ ELASTICO jest dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej palety RAL/NCS.

 
 

Konserwacja

 

Bezspoinowa posadzka nie posiada porów. Regularna i prawidłowa konserwacja i czyszczenie polepszy wygląd i długość życia posadzki. Do utrzymania czystości posadzki zalecamy stosowanie profesjonalnych środków do mycia marki Syntaj.

 

 
 

Właściwości

 
  •  Łatwa w czyszczeniu
  •  Bezspoinowa
  •  Matowa
  •  Gładka powierzchnia
  •  Wygodna
  •  Nienasiąkliwa
  •  Ekologiczna

Właściwości techniczne

 
Odporność na ścieranie BCA AR 1.0
Odporność na uderzenie IR 2.3
Przyczepność  B 2.0
Odporność chemiczna Wysoka (patrz tabela)

Reakcja na ogień

Cfl-s1 (EN 13501-1)

Paroprzepuszczalność

Posadzka jest całkowicie szczelna.

Testy higieniczne 

Posiada atest PZH

  

Czas utwardzania

 
Ruch pieszy w 20oC 24 godziny
Niewielki ruch mechaniczny 2 dni
Pełne utwardzenie 5 dni
 

Nie należy dopuścić do kontaktu z wodą lub odczynnikami chemicznymi zanim posadzka nie zostanie całkowicie utwardzona.

 

 

 

 

Uwagi

 

SYNTAJ dokłada wszelkich starań, aby informacje i rady zawarte w Kartach Charakterystyki Produktów i Kartach Charakterystyki Systemów i Kartach Charakterystyki były adekwatne i poprawne. Informacje te podane są zgodnie z obecnym stanem naszej wiedzy oraz w najlepszej wierze celem scharakteryzowania zastosowania produktu i doradztwa klientowi, nie przedstawiają one jednak gwarancji własności produktu i nie stanowią prawnej umowy kontraktowej. Firma SYNTAJ nie ma kontroli nad wyborem swoich produktów dla określonych zastosowań w określonych okolicznościach i warunkach. Ważne jest, by klient/użytkownik upewnił się osobiście, iż produkt jest odpowiedni dla specyficznego zastosowania w specyficznych warunkach zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności należy zwrócić uwagę na naturę, skład i temperaturę podłoża, jak również warunki otoczenia, zarówno podczas aplikacji/utwardzania materiału, jak i w trakcie jego użytkowania. Firma nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwy dobór produktu przez osoby trzecie do określonego zastosowania w określonych warunkach. Nasze produkty sprzedawane są według standardowych warunków sprzedaży SYNTAJ. Wszyscy klienci i użytkownicy powinni zapoznać się z najnowszą dokumentacją produktu.

 

 

 

Systemy

posadzkowe

syntaj

Produkowane w oparciu o najnowsze technologie i surowce najwyższej jakości.

Certyfikat Jakości SGS

ISO 9001:2008