Syntaj Lago

:: Strona Główna : Syntaj Lago

 

Obszary zastosowania

 

Laboratoria, pomieszczenia czyste, przemysł farmaceutyczny, szpitale, pomieszczenia o wysokich wymogach estetycznych itd. Do użytku wewnątrz.

 
 

Opis

 

SYNTAJ LAGO jest kolorową posadzką epoksydową o gładkiej powierzchni. System posadzki charakteryzuje się doskonałymi walorami estetycznymi, wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych i mechanicznych.

 
 

Antypoślizgowość

 

Powierzchnia posadzki jest antypoślizgowa o współczynniku R9. Wybór klasy antypoślizgowości musi mieć na względzie bezpieczeństwo użytkownika oraz wymogi higieniczne i BHP.

 

Certyfikaty / atesty

 

SYNTAJ LAGO został przebadany zgodnie z wymogami europejskiej specyfikacji technicznej EN 13813, zarówno pod kątem właściwości mechanicznych, jak i reakcji na ogień. Produkt posiada Atest Higieniczny.

 
 

Kolor i wzornictwo

 

SYNTAJ LAGO jest dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej RAL i NCS.

 
 

Konserwacja

 

Bezspoinowa posadzka nie posiada porów. Regularna konserwacja  i czyszczenie polepszy wygląd i trwałość posadzki. Do utrzymania czystości posadzki zalecamy stosowanie płynów do mycia marki Syntaj.

 

 
 

Właściwości

 
  • Łatwa w czyszczeniu
  • Bezspoinowa
  • Gładka powierzchnia
  • Wygodna
  • Ekologiczna

Właściwości techniczne

 
Przyczepność do betonu B 2.0
Odporność na ścieranie AR 0.5
Reakcja na ogień Cfl-s1 (EN 13501-1)
Odporność na uderzenie IR 20

  

Czas utwardzania

 
Ruch pieszy w 20oC 24 godziny
Niewielki ruch mechaniczny 2 dni
Pełne utwardzenie 7 dni
 

Przed całkowitym utwardzeniem posadzki nie powinna ona być w kontakcie z wodą i chemikaliami

 

 

 

 

Uwagi

 

SYNTAJ dokłada wszelkich starań, aby informacje i rady zawarte  w Kartach Charakterystyki Produktów, Kartach Charakterystyki Systemów były adekwatne i poprawne. Informacje te podane są zgodnie z obecnym stanem naszej wiedzy oraz w najlepszej wierze celem scharakteryzowania zastosowania produktu i doradztwa klientowi, nie stanowią one jednak gwarancji własności produktu i nie stanowią prawnej umowy kontraktowej. Firma SYNTAJ nie ma kontroli nad wyborem swoich produktów dla określonych zastosowań w określonych okolicznościach i warunkach. Ważne jest by klient/użytkownik upewnił się osobiście, iż produkt jest odpowiedni dla specyficznego zastosowania w specyficznych warunkach zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności należy zwrócić uwagę na naturę, skład i temperaturę podłoża, jak również warunki otoczenia, zarówno podczas aplikacji / utwardzania materiału jak i w trakcie jego użytkowania. Firma nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwy dobór produktu przez osoby trzecie do określonego zastosowania w określoncyh warunkach. Wszyscy klienci i użytkownicy powinni zapoznać się z najnowszą dokumentacją produktu.

 
 

Systemy

posadzkowe

syntaj

Produkowane w oparciu o najnowsze technologie i surowce najwyższej jakości.

Certyfikat Jakości SGS

ISO 9001:2008