Syntaj Mastik

:: Strona Główna : Syntaj Mastik

 

Obszary zastosowania

 

Produkt przeznaczony do wykańczania cokołów, do wykonywania napraw różnego rodzaju pęknięć, połączeń oraz ubytków betonu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt niekonwencjonalnego zastosowania tego produktu, mianowicie jako materiału, z którego powstają rzeźby pani Agaty Agatowskiej...

 
 

Opis

 

2-składnikowa kompozycja na bazie żywicy epoksydowej; pozbawiona nonylofenolu. MASTIK jest środkiem lepiącym się i łatwoobrabialnym. Wyrób można nakładać zarówno cienkimi warstwami, jak i objętościowo tak, aby wypełniał otwory i pęknięcia.

 
 

Ważne Informacje

 

Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby przeszkolone w zakresie instalacji podłóg i produktów epoksydowych. Nie wolno nakładać produktu na powierzchnię o dużej wilgotności. Pęknięcia w powierzchni należy usunąć w przeciwnym wypadku mogą pojawić się po ukończeniu posadzki i zmniejszyć jej trwałość.

 

Certyfikaty / atesty

 

SYNTAJ Mastik został przebadany zgodnie z wymogami europejskiej specyfikacji technicznej EN 1504-3 - zarówno pod kątem parametrów mechanicznych, jak i reakcji na ogień. Produkt posiada atest PZH.

 
 

 

Kolor i wzornictwo

 

SYNTAJ Mastik jest dostępny w kolorze szarym.

 
 

Konserwacja

 

Przed nałożeniem produktu powierzchnię należy oczyścić z wszelkich luźnych cząstek oraz kurzu. Powierzchnia powinna być czysta i sucha.

 

 
 

Właściwości

 
  •  Łatwo obrabialny
  • Wygodny w użyciu
  •  Bezrozpuszczalnikowy

Właściwości techniczne

 
Przyczepność do betonu > 2.0 MPa zerwanie kohezyjne w podłożu - klasa R3/R4
Wytrzymałość na ściskanie >80 MPa
Gęstość objętościowa 1.06 – 1.16 kg/dm3
Ograniczony skurcz/pęcznienie > 2.0 MPa zerwanie kohezyjne w podłożu - klasa R3/R4

Reakcja na ogień

Efl

  

Czas utwardzania

 

Każda warstwa musi być nakładana po uprzednim wyschnięciu warstwy poprzedniej. Czas utwardzania to około 12 godzin w temperaturze 20°C. Po 24 godzinach w temperaturze 20°C można chodzić po powierzchni. Po 3 dniach w 20°C dopuszczalny jest lekki ruch mechaniczny. Po 7 dniach w 20°C produkt jest całkowicie utwardzony. Na czas utwardzania ma wpływ temperatura oraz wilgotność powietrza.

 

 

 

 

Uwagi

 

SYNTAJ dokłada wszelkich starań, aby informacje i rady zawarte w Kartach Charakterystyki Produktów i Kartach Charakterystyki Systemów i Kartach Charakterystyki były adekwatne i poprawne. Informacje te podane są zgodnie z obecnym stanem naszej wiedzy oraz w najlepszej wierze celem scharakteryzowania zastosowania produktu i doradztwa klientowi, nie przedstawiają one jednak gwarancji własności produktu i nie stanowią prawnej umowy kontraktowej. Firma SYNTAJ nie ma kontroli nad wyborem swoich produktów dla określonych zastosowań w określonych okolicznościach i warunkach. Ważne jest, by klient/użytkownik upewnił się osobiście, iż produkt jest odpowiedni dla specyficznego zastosowania w specyficznych warunkach zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności należy zwrócić uwagę na naturę, skład i temperaturę podłoża, jak również warunki otoczenia, zarówno podczas aplikacji/utwardzania materiału, jak i w trakcie jego użytkowania. Firma nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwy dobór produktu przez osoby trzecie do określonego zastosowania w określonych warunkach. Nasze produkty sprzedawane są według standardowych warunków sprzedaży SYNTAJ. Wszyscy klienci i użytkownicy powinni zapoznać się z najnowszą dokumentacją produktu. 

 

 

 

Systemy

posadzkowe

syntaj

Produkowane w oparciu o najnowsze technologie i surowce najwyższej jakości.

Certyfikat Jakości SGS

ISO 9001:2008