System Zarządzania Jakością

:: Strona Główna : System Zarządzania Jakością

SGS ISO
 

ISO 9001:2015

 

Firma Syntaj posiada wdrożony, utrzymywany i doskonalony system zarządzania jakością zgodny z najnowszą normą ISO 9001:2015. System ten obejmuje działalność całej organizacji przy zastosowaniu podejścia procesowego w koncepcji opartej na zarządzaniu ryzykiem.

 

Ciągle unowocześniamy stosowane rozwiązania dotyczące planowania jakości i stale doskonalimy realizację wszystkich usług w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb naszych Klientów.

 

 

Polityka Jakości Firmy SYNTAJ służy realizacji nadrzędnego celu firmy, jakim jest posiadanie i doskonalenie organizacji zorientowanej na Klienta.

Cel ten realizujemy poprzez dostarczanie wysokiej jakości poliuretanowych i epoksydowych systemów posadzkowych własnej produkcji.

Klientom gwarantujemy, iż na każdym stanowisku pracy dbamy o ich satysfakcję i pragniemy być nie tylko dostawcą, ale i partnerem w interesach.

Wszyscy dążymy do tego, aby znak Naszej Firmy był zawsze utożsamiany z najwyższą jakością i innowacyjną technologią.

 
 

Drogi do osiągnięcia powyższych celów upatrujemy w:

 

Systematycznym podejściu do jakości poprzez wdrożenie, ciągłe doskonalenie i monitorowanie systemu zarządzania jakością wraz z analizą ryzyk i szans;

 

Realizowaniu zamówień w konkurencyjnych terminach;

 

Doskonaleniu oferty i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań klientom, poprzez współpracę z renomowanymi dostawcami;

 

Stałym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i profesjonalizmu pracowników poprzez zapewnienie stosownych szkoleń,

 

Badaniu potrzeb i oczekiwań klientów oraz podejmowaniu działań w celu zwiększenia ilości klientów zadowolonych, zapewniając w ten sposób trwały rozwój firmy;

 

Okresowej ocenie skuteczności i efektywności przyjętej polityki i założonych celów, jak też całego systemu zarządzania jakością.

 

 

 

 

Zarząd SYNTAJ Spółka Akcyjna deklaruje, że Polityka Jakości jest znana, rozumiana i realizowana przez wszystkich pracowników Firmy.

Zarząd zapewnia, że są zagwarantowane środki do jej realizacji, jak również stosowana jest okresowa ocena jej aktualności i adekwatności.

deneme bonusu bedava bahis siteleri
 

Systemy

posadzkowe

syntaj

Produkowane w oparciu o najnowsze technologie i surowce najwyższej jakości.

Certyfikat Jakości SGS

ISO 9001:2008