Syntaj Parking OS

:: Strona Główna : Syntaj Parking OS

 

Obszary zastosowania

 

SYNTAJ PARKING OS  jest wielowarstwowym systemem parkingowym z membraną mostkującą pęknięcia. Posadzka spełnia wymagania normy niemieckiej „Richtlinie fur Schutz- und Instandsetzung von Betonbauwerken des Deutschen Ausschusses fur Stahlbeton” w zakresie OS 11a.

 
 

Opis

 

Powierzchnie parkingowe narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. System przeznaczony na powierzchnie obciążone ruchem pieszym i kołowym.

 
 

Odporność na ślizganie

 

Powierzchnia posadzki jest antypoślizgowa o współczynniku R10. Wybór rodzaju posadzki musi mieć na względzie bezpieczeństwo użytkownika oraz wymogi norm higienicznych i BHP.

 

Certyfikaty / atesty

 

Reakcja na ogień wraz z klasyfikacją ogniową i testy mechaniczne zgodne europejską specyfikacją techniczną EN 13813. Produkt posiada atest PZH.

 
 

 

Kolor i wzornictwo

 

SYNTAJ PARKING OS  jest dostępny w szerokiej gamie barw RAL/NCS.

 
 

Konserwacja

 

Bezspoinowa posadzka nie posiada porów. Jest łatwa w utrzymaniu w czystości. Do utrzymania czystości posadzki zalecamy stosowanie profesjonalnych płynów do mycia marki Syntaj. 

 

 
 

Właściwości

 
  •  Mostkowanie rys zgodnie z OS 11a
  •  Wysoka odporność mechaniczna
  •  Antypoślizgowa powierzchnia
  •  Bezspoinowa powierzchnia
  •  Z czasem posadzka pod wpływem promieniowania UV może się odbarwić, ale nie wpływa to na jej właściwości.

Właściwości techniczne

 
Wytrzymałość na rozciąganie 1.67 N/mm2
Wydłużenie względne przy zerwaniu 147%
Odporność na ścieranie BCA 40 μm
Twardość powierzchni 36 N/mm2

Odporność na uderzenia

20 Nm

Przyczepność

≥ 2.0 N/mm2

Mrozoodporność

Odporny

Odporność na sztuczne starzenie

Odporny

Reakcja na ogień

Bfl-s1 (EN 13501-1)

  

Czas utwardzania

 
Ruch pieszy w 20oC 12 godziny
Niewielki ruch mechaniczny 2 dni
Pełne utwardzenie 7 dni
 

Przed całkowitym utwardzeniem posadzka nie powinna być w kontakcie z wodą i chemikaliami.

 

 

 

 

Uwagi

 

SYNTAJ dokłada wszelkich starań, aby informacje i rady zawarte w Kartach Charakterystyki Produktów i Kartach Charakterystyki Systemów i Kartach Charakterystyki poszczególnych produktów były adekwatne i poprawne. Informacje te podane są zgodnie z obecnym stanem naszej wiedzy oraz w najlepszej wierze celem scharakteryzowania zastosowania produktu i doradztwa klientowi, nie przedstawiają one jednak gwarancji własności produktu i nie stanowią prawnej umowy kontraktowej. Firma SYNTAJ nie ma kontroli nad wyborem swoich produktów dla określonych zastosowań w określonych okolicznościach i warunkach. Ważne jest, by klient/użytkownik upewnił się osobiście, iż produkt jest odpowiedni dla specyficznego zastosowania w specyficznych warunkach zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności należy zwrócić uwagę na naturę, skład i temperaturę podłoża, jak również warunki otoczenia, zarówno podczas aplikacji/utwardzania materiału, jak i w trakcie jego użytkowania. Firma nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwy dobór produktu przez osoby trzecie do określonego zastosowania w określonych warunkach. Nasze produkty sprzedawane są według standardowych warunków sprzedaży SYNTAJ. Wszyscy klienci i użytkownicy powinni zapoznać się z najnowszą dokumentacją produktu. 

 

 

 

Systemy

posadzkowe

syntaj

Produkowane w oparciu o najnowsze technologie i surowce najwyższej jakości.

Certyfikat Jakości SGS

ISO 9001:2008